לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שעה ראשונה
8:0
8:50
שעה שנייה
8:50
9:40
הפסקת אוכל
9:40
9:50
הפסקה גדולה
9:50
10:15
שעה שלישית
10:15
11:0
שעה רביעית
11:0
11:45
הפסקה קטנה
11:45
12:0
שעה חמישית
12:0
12:45
שעה שישית
12:45
13:30
הפסקה קצרה
13:30
13:40
שעה שביעית
13:40
14:25
שעה שמינית
14:25
15:10