טופס הפניה למתנדב

יש לחתום בעת ליווי תלמידים מחוץ לבית הספר