נשק וסע

מיזם "נשק וסע בביטחה" פועל לשיפור תרבות הנהיגה בארץ ובטיחות האזרחים על הכבישים וסביבתם.

 

מכתב תודהמטרות אלו מיישם המיזם באמצעות הפעלת מערך משולב של הנחייה, הדרכה, הטמעה ויישום תפיסה הוליסטית המובילה לשינוי בהתנהגויות התעבורתיות של נהגים והולכי הרגל.

 

מיזם "נשק וסע בבטחה" הינו מיזם קהילתי חברתי, אשר מבסס חינוך לבטיחות בדרכים באמצעות מנהיגות הורית ודוגמא אישית.

 

מתוך הכרה במרכזיותה של מערכת החינוך בשינוי והרכשת נורמות התנהגות בהוויה הישראלית מתמקד המיזם בשינוי נורמות התנהגות בסביבת מוסדות חינוך בשלוש דרכים מרכזיות:

 

שיפור תשתיות -הבאת המלצות לשיפורי תשתית על פי הצורך בפני הנהלת מטה הבטיחות ברשות המקומית

 

שיפור התנהגות והרגלי כביש- שינוי בדפוסי ההתנהגות של הורים ותלמידים, בשיתוף פעולה עם הנהלת ביה"ס והרשות המקומית, טיפוח תחושת האחריות ההדדית של ההורה והתלמיד כהולך רגל, כנוסע וכנהג. טיפוח ערך הסובלנות כלפי הזולת והגברת המודעות לצורך בהתחשבות במשתמשים האחרים בדרך. הגברת המודעות לחשיבות הציות לחוק והגברת האכפתיות לנעשה בדרך. טיפוח תכונות ריסון עצמי, איפוק ושיקול דעת בהקשר להתנהגות בדרך. נטילת חלק מעשי ביישום המיזם להגברת ההנעה והפנמת השינויים. אחריות הדדית הורים/תלמידים, מעלה את ההנעה לנושא בקרב הילדים מעצם ההשוואה ברמת האחריות הנדרשת ומוענקת לשני הצדדים.

 

שיתוף פעולה מלא עם הרשויות האחראיות לנושא-שיתוף פעולה מלא עם הרשויות המקומיות והגורמים האחראים לנושא. שיתוף פעולה מלא עם הנהלות בתי הספר, ההורים והתלמידים. הנחייה ידידותית להורים ע"י ההורים. גישה פרו אקטיבית יעילה בהרבה מאכיפה נוקשה ולכן אנו פונים אל ההורים לשתף פעולה תוך שאיפה לעומס מינימאלי המוטל על ההורים. ההורים מעירים ומתקנים טעויות של נהגים אחרים ברוח נעימה וע"י כך מודעים יותר לטעויותיהם הם.

 

בפועל, מידי בוקר מתייצבים כ-3 הורים מתנדבים בכביש הסמוך לכניסת בתי הספר, לבושים בווסטים זוהרים, ומנהלים ביעילות רבה את שיירת כלי הרכב לעבר מתחם "נשק וסע בבטחה" ממנה יורדים התלמידים ומכוונים אותם בבטחה לשער בית הספר. ההורים המתנדבים מסייעים לתלמידים לרדת בבטחה מהרכב ומשחררים את הנהג להמשך נסיעה בטוחה. באותה הזדמנות מסבים ההורים המתנדבים את תשומת לבו של הנהג לכללי הבטיחות, הורדת הילד בצד הפונה אל הכביש, חגירת חגורות בטיחות ועוד.